Showing all 4 results

Hóa chất trung tính 252 L-Neutralizer

Hóa chất trung tính 252 L-Neutralizer

Sản phẩm sử dụng cho nhà giặt công nghiệp, khách sạn với chi phí cố định và tiết kiệm nhất.

Dung dịch trung hòa độ kiềm, đưa về PH trung tính cho đồ vải sau bước xả cuối trong quy trình giặt là công nghiệp.

0869 27 68 72 Sales@bepvesinh.com