fbpx

Bộ Ứng Cứu Sự Cố 3M™ Oil & Petroleum Spill Kit-OSRK-190

3M™ Oil & Petroleum Spill Kit-OSRK-190 là sản phẩm không thấm hút nước, vì vậy đây là bộ sản phẩm lý tưởng để thấm dầu/dầu hỏa trong trường hợp có thể có nước xuất hiện.

  • Kỵ nước (Không thấm nước)
  • Có thể tái sử dụng, với 90% lượng dầu hấp thụ có thể được loại bỏ và thu hồi.
  • Phù hợp khi xảy ra tràn lớn.
  • Có chứa PPE
  • Sản phẩm lí tưởng cho các khu vực chứa nhiên liệu, bến cảng và nơi sản xuất.
Bạn cần tư vấn? Hotline 0976 927 054