Nước xả vải 251-Extrasoft

Nước xả vải 251-Extrasoft

Sản phẩm sử dụng cho nhà giặt công nghiệp, khách sạn với chi phí cố định và tiết kiệm nhất.

Dung dịch làm mềm, thơm vải, chống tích điện.

Bạn cần tư vấn? Hotline 0976 927 054