fbpx

Bộ Ứng Cứu Sự Cố 3M™ Oil & Petroleum Spill Kit-SRCB-Petro

Bộ Ứng Cứu Sự Cố 3M™ Oil & Petroleum Spill Kit-SRCB-Petro là sản phẩm không thấm hút nước, vì vậy đây là bộ sản phẩm lí tưởng để thấm dầu/dầu hỏa trong trường hợp có thể có nước xuất hiện.

  • Kỵ nước
  • Có thể tái sử dụng, với 90% lượng dầu hấp thụ có thể được loại bỏ và thu hồi
  • Phù hợp khi xảy ra tràn vừa
  • Có chứa PPE
Bạn cần tư vấn? Hotline 0976 927 054