NƯỚC MẮM VÀ THẠCH TÍN – ARSEN

NƯỚC MẮM VÀ THẠCH TÍN – ARSEN Nước mắm truyền thống     Mấy hôm nay cộng đồng và báo chí lùm xùm nhau về chuyện nước mắm có nhiễm thạch tín – arsen – với nồng độ cao. Báo chí có cả một danh sách dài những thương hiệu nước mắm trong ngưỡng cho phép. Chính…