fbpx

Ngày 17/2, Bộ Y tế tiếp tục xây dựng các sản phẩm truyền thông gồm áp phích, tờ rơi về phòng chống dịch bệnh COVID-19 để các đơn vị trong và ngoài ngành, cộng đồng sử dụng để cùng ngăn chặn, đẩy lùi COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (COVID-19 còn gọi là nCoV) diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã liên tục đưa ra các khuyến cáo đến người dân để bảo vệ sức khoẻ của mình.

Ngày 17/2, Bộ Y tế tiếp tục xây dựng các sản phẩm truyền thông gồm áp phích, tờ rơi trực quan về phòng chống dịch bệnh COVID-19 để các đơn vị trong và ngoài ngành, cộng đồng sử dụng cùng ngăn chặn, đẩy lùi và chiến thắng COVID-19.

 

* Áp phích hướng dẫn biện pháp phòng bệnh:

Bộ Y tế ra áp phích, tờ rơi trực quan mới về phòng chống dịch bệnh COVID-19

* Áp phích hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú:

Bộ Y tế ra áp phích, tờ rơi trực quan mới về phòng chống dịch bệnh COVID-19

* Tờ rơi hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống COVID-19:

Bộ Y tế ra áp phích, tờ rơi trực quan mới về phòng chống dịch bệnh COVID-19 Bộ Y tế ra áp phích, tờ rơi trực quan mới về phòng chống dịch bệnh COVID-19

* Khuyến cáo phòng chống COVID-19 tại nơi làm việc và người sử dụng lao động:

Bộ Y tế ra áp phích, tờ rơi trực quan mới về phòng chống dịch bệnh COVID-19 Bộ Y tế ra áp phích, tờ rơi trực quan mới về phòng chống dịch bệnh COVID-19

* Áp phích hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm COVID-19:

Bộ Y tế ra áp phích, tờ rơi trực quan mới về phòng chống dịch bệnh COVID-19 Bộ Y tế ra áp phích, tờ rơi trực quan mới về phòng chống dịch bệnh COVID-19

* Tờ rơi hướng dẫn rửa tay và sử dụng khẩu trang đúng cách:      

Bộ Y tế ra áp phích, tờ rơi trực quan mới về phòng chống dịch bệnh COVID-19 Bộ Y tế ra áp phích, tờ rơi trực quan mới về phòng chống dịch bệnh COVID-19

* Quy trình rửa tay thường quy

Bộ Y tế ra áp phích, tờ rơi trực quan mới về phòng chống dịch bệnh COVID-19

BỘ Y TẾ (Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương)