Cồn Thực Phẩm

Cồn Thực phẩm – Food grade alcohol smart san • Sát khuẩn tay, sát khuẩn bề mặt trang thiết bị, dụng cụ chế biến và bao bì tiếp xúc thực phẩm. Đặc tính sản phẩm: • An toàn khi sử dụng với thực phẩm:  An toàn cho thực phẩm nên có thể sử dụng để…