fbpx

Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm HACCP 

Nội dung bài viết

HACCP Là Gì?

HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis Critical Control Point. HACCP là hệ thống xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy đáng kể đối với an toàn thực phẩm đến mức rủi ro có thể chấp nhận được.

HACCP - Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm
HACCP có nghĩa là gì?

Chứng nhận HACCP

Tiêu Chuẩn HACCP Là Gì? Tại Sao Tiêu Chuẩn HACCP Lại Quan Trọng Trong Ngành Thực Phẩm?

HACCP là hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm chú trọng kiểm soát quá trình và giảm thiểu rủi ro an toàn vệ sinh thực phẩm trong tất cả công đoạn chế biến, từ nguyên vật liệu, chế biến, đến đóng gói, bảo quản và phân phối sản phẩm.

Chứng Nhận HACCP Là Gì?

Chứng nhận HACCP là hoạt động đánh giá, xác nhận một tổ chức hoặc doanh nghiệp đã xây dựng và áp dụng hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn phù hợp với các yêu cầu, nguyên tắc được HACCP đặt ra. Khi kết quả đánh giá là phù hợp, doanh nghiệp, tổ chức đó sẽ được cấp chứng nhận HACCP (hay chứng chỉ HACCP).

Hệ Thống Quản Lý An Toàn Thực Phẩm HACCP

Những Thuật Ngữ – Định Nghĩa Cần Biết Liên Quan Đến Tiêu Chuẩn HACCP

Thực phẩm: Là những thứ con người tiêu thụ qua hệ tiêu hóa với mục đích dinh dưỡng.

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point. HACCP là hệ thống xác định, đánh giá và kiểm soát các mối nguy đáng kể đối với an toàn thực phẩm đến mức rủi ro có thể chấp nhận được.

GMP: Good Manufacture Practice – Thực hành sản xuất tốt hay các quy phạm sản xuất.

SSOP: Standard Sanitation Operation Program – Chương trình vệ sinh chuẩn.

Chương trình tiên quyết: Các hoạt động và điều kiện cơ bản cần thiết duy trì một môi trường vệ sinh xuyên suốt chuỗi cung ứng thực phẩm. Nó phù hợp cho việc sản xuất, thao tác và cung cấp sản phẩm an toàn và thực phẩm an toàn cho con người.

CP: Control Point – Điểm kiểm soát

CCP: Critical Control Point – Điểm kiểm soát tới hạn

CL: Critical Limit – Giới hạn tới hạn: Là ranh giới giữa chấp nhận và không chấp nhận được.

Giám sát: Việc tiến hành một chuỗi các quan sát hoặc đo lường đã được lập kế hoạch trước đó để biết được các điểm kiểm soát đang được vận hành như ý muốn.

Xác định giá trị sử dụng: Thu thập chứng cứ chứng tỏ các điểm kiểm soát đo lường thực sự đang hiệu quả.

Thẩm tra: Việc xác nhận thông qua các chứng cứ khách quan chỉ ra rằng các yêu cầu của hệ thống đã được đáp ứng.

Những Đối Tượng Áp Dụng Tiêu Chuẩn HACCP

 • Cơ sở sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thủy hải sản,…
 • Cơ sở sản xuất và chế biến thực phẩm
 • Các đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống (nhà hàng, khách sạn,…)
 • Các đơn vị tổ chức khác liên quan đến thực phẩm

Vì Sao Doanh Nghiệp Cần Chứng Nhận HACCP?

 • Nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường so với những đối thủ khác, đặc biệt trong ngành thực phẩm xuất khẩu.
 • Được phép in trên nhãn hàng dấu chứng nhận phù hợp của hệ thống HACCP, tạo lòng tin tuyệt đối với khách hàng cũng như bạn hàng.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại trong và ngoài nước.
 • Giảm chi phí bán hàng.
 • Đáp ứng yêu cầu VSATTP của cơ quan chức năng thẩm quyền.
 • Làm bước đệm quan trọng cho việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000.

Chứng Chỉ HACCP Có Lợi Ích Gì?

Lợi Ích Của Tiêu Chuẩn HACCP Đối Với Doanh Nghiệp

Nâng cao uy tín, chất lượng đối với sản phẩm của mình, tăng tính cạnh tranh, khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, đặc biệt đối với thực phẩm xuất khẩu.

Được phép in trên nhãn dấu chứng nhận phù hợp hệ thống HACCP, tạo lòng tin với người tiêu dùng và bạn hàng.

Được sử dụng dấu hoặc giấy chứng nhận phù hợp hệ thống HACCP trong các hoạt động quảng cáo, chào hàng, giới thiệu cho sản phẩm và doanh nghiệp.

Là điều kiện để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động tự công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, làm căn cứ để cơ quan kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm xem xét chế độ giảm kiểm tra đối với các lô sản phẩm.

Là cơ sở đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại trong nước cũng như xuất khẩu.

Là cơ sở của chính sách ưu tiên đầu tư, đào tạo của Nhà nước cũng như các đối tác nước ngoài.

Lợi Ích Của Chứng Chỉ HACCP Đối Với Người Tiêu Dùng Và Ngành Công Nghiệp Thực Phẩm

Đối với người tiêu dùng:

 • Giảm nguy cơ các bệnh lây truyền qua thực phẩm
 • Nâng cao nhận thức về vệ sinh cơ bản
 • Tăng sự tin cậy vào việc cung cấp thực phẩm
 • Cải thiện cuộc sống trong lĩnh vực sức khỏe và kinh tế – xã hội.

Đối với ngành công nghiệp thực phẩm:

 • Tăng số lượng người tiêu dùng và độ tin cậy của Chính phủ
 • Đảm bảo giá cả
 • Tăng khả năng cạnh tranh và tiếp thị
 • Giảm chi phí do giảm sản phẩm hỏng và phải thu hồi
 • Cải tiến quá trình sản xuất và điều kiện môi trường
 • Cải tiến năng lực quản lý đảm bảo an toàn thực phẩm
 • Tăng cơ hội kinh doanh và xuất, nhập khẩu thực phẩm.

Đối với nhà nước

 • Cải thiện sức khỏe cộng đồng.
 • Nâng cao hiệu quả và kiểm soát thực phẩm
 • Giảm chi phí cho sức khỏe cộng đồng
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thương mại
 • Tạo lòng tin của người dân vào việc cung cấp thực phẩm.

Điều Kiện Để Được Cấp Chứng Nhận HACCP

Các yêu cầu để được cấp giấy chứng nhận HACCP cho hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp như sau:

Xây Dựng Áp Dụng Tiêu Chuẩn HACCP

 • Sự cam kết của lãnh đạo về thực hiện xây dựng áp dụng theo tiêu chuẩn HACCP
 • Đánh giá, lập kế hoạch HACCP
 • Thiết lập hệ thống HACCP phù hợp
 • Áp dụng 7 nguyên tắc của HACCP trong hệ thống quản lý
 • Đánh giá kết quả thực hiện
 • Cải tiến và khắc phục

Đăng Ký Cấp Chứng Chỉ HACCP

Sau khi đã xây dựng và triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, doanh nghiệp cần đăng ký giấy chứng nhận HACCP tại tổ chức chứng nhận được cấp phép hoạt động. Việc này sẽ giúp hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp được đánh giá một cách toàn diện về mức độ phù hợp so với các yêu cầu của tiêu chuẩn HACCP. Nếu như kết quả đánh giá là phù hợp, doanh nghiệp sẽ được cấp nhận chứng nhận.

Duy Trì Hệ Thống Và Hiệu Lực Chứng Nhận

Sau khi đạt được giấy chứng nhận HACCP, doanh nghiệp cần duy trì và thường xuyên hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Việc này không chỉ là cách để hiệu lực giấy chứng nhận được duy trì mà nó còn là sự đảm bảo cho các quy trình được vận hành ổn định cũng như các mối nguy được nằm trong tầm kiểm soát và không gây ảnh hưởng tiêu cực tới thực phẩm.

Thời Hạn Hiệu Lực Của Chứng Nhận HACCP

Hiệu lực của chứng nhận HACCP là 3 năm kể từ ngày cấp. Trong 3 năm này, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá giám sát quản lý hệ thống an toàn thực phẩm của doanh nghiệp định kỳ mỗi năm một lần. Tùy vào kết quả đánh giá mà tổ chức chứng nhận có thể quyết định duy trì hiệu lực hay thu hồi giấy chứng nhận.

Các Nguyên Tắc Của Hệ Thống HACCP

Nguyên Tắc 1: Tiến Hành Phân Tích Mối Nguy 

Xác định các mối nguy ở mọi giai đoạn, từ sơ chế, chế biến và tới khâu tiêu thụ. Có 3 mối nguy cần phân tích và kiểm soát: mối nguy vật lý, mối nguy hóa học, mối nguy sinh học.

Nguyên Tắc 2: Xác Định Các Điểm Kiểm Soát Tới Hạn (CCP)

Được tiến hành phân tích dựa trên quá trình lưu trữ, chế biến, sản xuất thực phẩm của từng giai đoạn trong sản xuất.

Nguyên Tắc 3: Xác Định Các Ngưỡng Tới Hạn Của CCP

Các ngưỡng tới hạn không được vượt quá yêu cầu nhằm đảm bảo khống chế có hiệu quả.

Nguyên Tắc 4: Thiết Lập Các Thủ Tục Kiểm Soát Điểm Tới Hạn

Xây dựng hệ thống các chương trình thử nghiệm hoặc quan sát nhằm giám sát tình trạng của các điểm kiểm soát tới hạn.

Nguyên Tắc 5: Thiết Lập Các Hành Động Khắc Phục

Thực hiện khắc phục phải tiến hành tức thì ngay sau khi phát hiện ra sự vi phạm ngưỡng tới hạn tại một CCP, điều này được thực hiện nhằm chủ động, dự kiến các hành động khắc phục ngay sau khi xây dựng kế hoạch HACCP.

Nguyên Tắc 6: Thiết Lập Thủ Tục Kiểm Tra – Xác Minh

Thiết lập thủ tục kiểm tra, xác minh nhằm khẳng định hệ thống HACCP đang hoạt động hiệu quả.

Nguyên Tắc 7: Thiết Lập Thủ Tục Thẩm Định Và Lưu Trữ Hồ Sơ, Tài Liệu

Mục đích của hoạt động thẩm định là đánh giá độ tin cậy của kế hoạch HACCP và hiệu quả áp dụng nó. Quy định HACCP yêu cầu tất cả các nhà máy duy trì một số tài liệu nhất định, bao gồm hồ sơ tài liệu về phân tích nguy cơ, kế hoạch HACCP và giám sát các điểm kiểm soát quan trọng, giới hạn tới hạn, hoạt động xác minh và xử lý mối nguy.

12 Bước Xây Dựng Hệ Thống Tiêu Chuẩn HACCP

Thành Lập Nhóm HACCP/ Ban An Toàn Thực Phẩm

Đây là một bước quan trọng trong việc xây dựng một kế hoạch HACCP vì đội HACCP là thành phần chính trong việc xây dựng và duy trì kế hoạch này.

Mô Tả Sản Phẩm

Mô tả sản phẩm được xét tới các khía cạnh cụ thể sau:

 • Tên sản phẩm bao gồm các tên thay thế, tên thường gọi hay tên khoa học nếu có.
 • Thành phần của sản phẩm hay tính chất vật lý, hóa học của sản phẩm chẳng hạn như pH, Aw, các chất bảo quản, hiện diện của các thành phần gây dị ứng,…là các yếu tố cần phải được kiểm soát để đảm bảo tính an toàn của sản phẩm.
 • Bao gói sản phẩm, bao gồm các đơn vị đóng gói, vật liệu bao gói và các điều kiện đóng gói.
 • Hạn dùng của sản phẩm và bất kỳ điều kiện bảo quản nào như độ ẩm, nhiệt độ,…
 • Các hướng dẫn cho khách hàng cách vận chuyển, lưu trữ và sử dụng.
 • Bất kỳ điều kiện đặc biệt nào trong quá trình phân phối sản phẩm (ví dụ: giữ mát hay đông lạnh trong khi phân phối).

Xác Định Mục Đích Sử Dụng

Đối tượng sử dụng của sản phẩm phải được xác định: sản phẩm được làm ra cho các nhà chế biến tiếp theo hay bán trực tiếp qua người tiêu dùng; nhóm người tiêu dùng như sản phẩm phổ thông cho mọi người hay cho người già, trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai,…nhóm cộng đồng nhạy cảm với sản phẩm cũng được xác định.

Xây Dựng Lưu Đồ, Sơ Đồ Quy Trình Công Nghệ

Đội HACCP với sự trợ giúp của những người am hiểu quá trình sản xuất trong cơ sở sẽ tiến hành lập lưu đồ sản xuất cho sản phẩm. Lưu đồ này có thể đơn giản hóa nhưng phải thể hiện toàn bộ các bước và trình tự theo sát thực tế của quá trình. Lưu đồ phải đầy đủ các bước từ khâu tiếp nhận nguyên liệu chính, nguyên liệu phụ, bao bì đến các công đoạn chế biến, di chuyển, quá trình đóng gói,…Đây là bước quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp lên bước phân tích các mối nguy. Nếu bỏ qua bước này trong quá trình, có thể bỏ sót một hay nhiều mối nguy.

Kiểm Tra Sơ Đồ Quy Trình Công Nghệ Trên Thực Tế

Việc thẩm tra lưu đồ trên thực tế quá trình sản xuất, chế biến hay dịch vụ nhằm đảm bảo tính chính xác của lưu đồ. Khi tiến hành thẩm tra lưu đồ, cần xem xét thực tế từ khâu đầu vào cho đến đầu ra của quy trình và đây cũng chính là phạm vi của kế hoạch HACCP.

Phân Tích Mối Nguy Và Xác Định Biện Pháp Phòng Ngừa (Nguyên Tắc 1)

Nhận diện mối nguy:

 • Mối nguy sinh học: virus, vi sinh vật gây bệnh như Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus, Salmonella, E.coli ,…
 • Mối nguy vật lý: Các loại tạp chất, mảnh thủy tinh, kim loại, gỗ, nhựa cứng,…
 • Mối nguy hóa học: Chất tẩy rửa, các độc tố, các chất gây dị ứng,…

Đánh giá các mối nguy: 

 • Các phương pháp và quy trình chế biến, vận chuyển, lưu trữ và phân phối thực phẩm.
 • Tác động tức thời và lâu dài lên sức khỏe người tiêu dùng nếu thực phẩm bị thôi nhiễm
 • Các nhóm khách hàng tiêu thụ đặc biệt (trẻ sơ sinh, người già,…) những người có thể sẽ tiêu thụ sản phẩm của mình và mối nguy về sức khỏe có thể xảy ra với họ.
 • Các thông tin, dữ liệu đã được biết đến, được khuyến cáo hay cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe có liên quan đến sản phẩm của mình.

Xác định các biện pháp kiểm soát: 

Là các hoạt động có thể sử dụng để hạn chế, đề phòng hoặc giảm thiểu các mối nguy về an toàn thực phẩm xuống mức chấp nhận được.

Xác Định Các Điểm Tới Hạn CCP (Nguyên Tắc 2)

Đối với mỗi loại mối nguy đáng kể đã được xác định ở Bước 6, đội HACCP sẽ phải tiến hành xác định các điểm kiểm soát tới hạn là các điểm mà tại đó các mối nguy đáng kể được kiểm soát để phòng ngừa, loại trừ hay giảm thiểu tới mức chấp nhận được. Một mối nguy đáng kể có thể được kiểm soát bởi hoặc nhiều CCP và một CCP có thể được dùng để kiểm soát không chỉ một mối nguy riêng lẻ mà có thể kiểm soát nhiều mối nguy. Có nhiều cách xác định các CCP, nhưng thường dùng sơ đồ cây quyết định để xác định các bước hay các điểm kiểm soát có phải CCP hay không.

Thiết Lập Giới Hạn Cho Từng CCP (Nguyên Tắc 3)

Giới hạn tới hạn là các tiêu chuẩn phân biệt việc có thể chấp nhận với không thể chấp nhận, an toàn với không an toàn. Chúng là những thông số, dung sai cho sự an toàn hoặc chấp nhận sản phẩm, là ranh giới của việc kiểm soát. Khi thiết lập các giới hạn tới hạn cần phải lưu ý đến các vấn đề sau:

Giới hạn tới hạn phải liên quan tới mối nguy tại CCP và đảm bảo an toàn cho sản phẩm.

Giới hạn tới hạn phải là những số có thể đo đếm được, các thông số này phải xác định được một cách nhanh chóng.

Giới hạn tới hạn phải tuân thủ các yêu cầu về luật định.

Cần tham khảo đến các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan, ý kiến chuyên gia, thông số kỹ thuật từ nhà cung cấp, tài liệu khoa học,…

Sau khi thiết lập được các giới hạn tới hạn, tổ chức cần phải tiến hành xác nhận các giá trị của các thông số đã chọn nhằm đảm bảo với các thông số này ta có thể kiểm soát được mối nguy. Hồ sơ của việc xác nhận phải được lưu trữ. Giới hạn hoạt động là giới hạn khắt khe hơn giới hạn tới hạn nhằm đảm bảo tính an toàn cho thực phẩm và giới hạn tới hạn không bị vi phạm. Trong thực tế sản xuất, người ta sẽ áp dụng giới hạn hoạt động để phòng ngừa rủi ro.

Thiết Lập Hệ Thống Theo Dõi Cho Từng CCP (Nguyên Tắc 4)

Giám sát là quá trình mà người vận hành có thể dựa vào đó để duy trì việc kiểm soát các CCP. Việc giám sát chính xác cho biết khi nào việc mất kiểm soát tại một CCP xảy ra sai lệch so với giới hạn tới hạn. Việc giám sát cần phải đi đôi với ghi hồ sơ nhằm cung cấp bằng chứng tuân thủ kế hoạch HACCP và là nguồn dữ liệu cung cấp cho việc thẩm tra sau này. Khi thiết lập hệ thống giám sát, ta cần giải quyết các câu hỏi sau:

What: Giám sát cái gì?

How: Giám sát như thế nào?

When: Khi nào thì giám sát hay tần suất giám sát?

Who: Ai là người giám sát?

Thực Hiện Các Hành Động Khắc Phục (Nguyên Tắc 5)

Hành động khắc phục là các hoạt động phải được được thực hiện khi kết quả của việc giám sát cho thấy CCP bị mất kiểm soát.

Các hành động sửa chữa bao gồm:

 • Cách ly các sản phẩm bị ảnh hưởng để tiến hành kiểm tra tính an toàn 
 • Chuyển mục đích sử dụng của sản phẩm
 • Tái chế
 • Tiêu hủy

Lưu hồ sơ các hành động sửa chữa, phòng ngừa. Hồ sơ của hành động khắc phục bao gồm:

 • Nhận diện sản phẩm bị ảnh hưởng (mô tả sản phẩm, số lô hàng, số lượng,…)
 • Mô tả sai hỏng đã xảy ra
 • Mô tả hành động sửa chữa đã thực thiện
 • Tên của cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện hành động sửa chữa
 • Kết quả của việc đánh giá hiệu quả của hành động sửa chữa nếu cần thiết.

Thiết Lập Các Quy Trình Xác Nhận, Kiểm Tra (Nguyên Tắc 6)

Mục đích của kế hoạch HACCP là để phòng ngừa các mối nguy và mục đích của việc thẩm tra là cung cấp một mức độ tin tưởng rằng kế hoạch HACCP được xây dựng trên nền tảng của nguyên tắc khoa học vững chắc và nó phù hợp để kiểm soát các mối nguy có liên quan tới sản phẩm và quá trình đặc trưng của tổ chức.

Hoạt động thẩm tra bao gồm:

Xác định giá trị sử dụng

Thẩm tra các CCP

 • Hiệu chuẩn các thiết bị giám sát
 • Xem xét các báo cáo hiệu chuẩn
 • Lấy mẫu và thử nghiệm
 • Xem xét các hồ sơ giám sát CCP

Thẩm tra hệ thống HACCP

 • Quan sát, đánh giá và xem xét hiệu quả của hệ thống
 • Phân tích thử nghiệm sản phẩm cuối

Xem xét, cập nhật các yêu cầu thuộc luật định.

Thiết Lập Các Thủ Tục Lưu Trữ Hồ Sơ (Nguyên Tắc 7)

Việc lưu hồ sơ chính xác cũng là phần quan trọng góp phần thành công cho hệ thống HACCP. Hồ sơ cung cấp các chứng cứ, thông tin rằng các hoạt động nằm trong giới hạn tới hạn, hoặc nếu vượt quá giới hạn tới hạn thì đã được xử lý thích hợp bởi các hành động sửa chữa. Đồng thời các hồ sơ cung cấp thông tin cho biết xu hướng của quá trình nhằm tổ chức có thể đưa ra các biện pháp phòng ngừa không để việc mất kiểm soát xảy ra.

Áp Dụng HACCP Tại Việt Nam

Khi áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP, các doanh nghiệp thực phẩm tại Việt Nam có thể được chứng nhận TCVN 5603:2008 hoặc tiêu chuẩn HACCP Code 2003,…Ngoài ra việc áp dụng HACCP cũng là một phần của tiêu chuẩn ISO 22000. Do đó, nó cũng là một trong những điều kiện để doanh nghiệp triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả để đạt chứng chỉ ISO 22000.

Xem thêm: Quy định Giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm của Bộ Y Tế

ISO 22000

International Standards Organization (ISO)

ISO 22000 là tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế, được chấp nhận và có giá trị trên phạm vi toàn cầu. Một doanh nghiệp trong chuỗi cung cấp thực phẩm áp dụng và đạt được chứng chỉ ISO 22000 được nhìn nhận là một đơn vị có hệ thống quản lý tốt an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo cung cấp các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng.

 ISO 22000 bao gồm 4 yếu tố trụ cột:.

 •  Các chương trình tiên quyết
 •  Các nguyên tắc HACCP
 •  Hệ thống quản lý
 •  Trao đổi thông tin

Lợi ích của tiêu chuẩn ISO

 •  Tiêu chuẩn hóa toàn bộ hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 •  Có thể thay thế cho nhiều tiêu chuẩn khác nhau: GMP, HACCP, EUROGAP, BRC, IFS.
 •  Giảm chi phí bán hàng
 •  Giảm tối đa các nguy cơ ngộ độc, kiện cáo, phàn nàn của khách hàng.
 •  Tăng cường sự uy tín, tin cậy, hài lòng của nhà phân phối và khách hàng.
 •  Cải thiện hoạt động tổng thể của doanh nghiệp
 •  Thuận tiện trong việc tích hợp các hệ thống quản lý khác (ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO 14000.

Trên đây là những hiểu biết về tiêu chuẩn HACCP mà Bếp Vệ Sinh muốn chia sẻ đến bạn. Hy vọng qua bài viết này, doanh nghiệp của bạn có thể hiểu rõ hơn về HACCP và áp dụng chúng vào doanh nghiệp của bạn để cải thiện cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của mình.

Ngoài ra, phía chúng tôi còn cung cấp các giải pháp vệ sinh toàn diện cho mọi nhà bếp, đảm bảo hợp tiêu chuẩn HACCP.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE hoặc TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *